Wspierają nas

Artykuły

Regulamin

Regulamin GoWomen

 

 • 1
  Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z strony GoWomen a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu www.gowomen.pl
 2. Strona GoWomen jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
 3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz GoWomen, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych (“Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.
 4. Użytkowanie Portalu GoWomen jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.

REGULAMIN
Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu GoWomen, prawa i obowiązki Portalu GoWomen, oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu GoWomen z tytułu świadczenia usług.

PORTAL GoWomen
Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.gowomen.pl, którego jedynym właścicielem jest Portal GoWomen.

GoWomen jest własnąścią Agencji Kreatywnej Sal-Mar NIP 9161365266

UŻYTKOWNIK
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu  uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal GoWomen

ADMINISTRATOR PORTALU
Należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal GoWomen , odpowiedzialne za prowadzenie Portalu GoWomen, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
§2
Zawartość Portalu

 1. Portal będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz kategorii.
 2. Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki dla kobiet ( kariera, rodzina, ciąża, biznes, artykuły, wywiady, prawdziwe historie itp..).
  §3
  Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Portalu
 3. Portal nie odpowiada za:
 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść Wpisów zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).
 1. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.
 • 4

1 Korzystanie z jakichkolwiek Treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach Portalu.

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

 

 • 5
  Odpowiedzialność
 1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • formę i Treść informacji nie pochodzących od Redakcji Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach Portalu (np. Kontach Użytkowników),
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika, itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników, itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.),
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.

 

 • 7

Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności dla Google Analytics
 • Portal GoWomen  wykorzystuje Google Analytics, za pomocą której można dokonać konkretnej analizy  dotyczącej ruchu na naszym portalu. Google AdSense usługa Google Analytics korzysta z plików cookies. Są one zapisywane na komputerze jako pliki tekstowe. Dzięki temu możemy odpowiednio zbadać i przeanalizować  popularne strony na naszym portalu.
 • Pozyskane w ten sposób dane oraz numer IP  będą dostępne dla firmy Google. Dzięki temu Google szybciej i łatwiej ocenia  sposób korzystania z portalu, dzięki czemu może stworzyć raporty w postaci statystyk portalu.
 • Firma Google  jeśli zaistnieje taka potrzeba może dane przekazać osobom trzecim.
 • Google zobowiązuje się do niełączenia adresu IP użytkowników z innymi informacjami, które są w posiadaniu firmy.
 • W każdym  momencie użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookies. Wystarczy na własnym komputerze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
 • Warto zwrócić uwagę na to, że wyłączenie cookies może być przyczyną pojawienia się błędów.

Korzystając z tej strony akceptujesz powyższe informacje oraz jesteś świadom przetwarzania przez Google informacji ruchu, jaki generujesz.

 • 8 Prawa Administratora
 1. Administrator Portalu może usunąć:
 • wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Portalu,
 • wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
 1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do:
 • odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 • edycji, usunięcia, zmiany, wyglądu i Treści lub zmiany sposobu działania Portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale ( jeśli jest to możliwe ) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronie Portalu,
 • częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez Niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie lecz naruszającego ducha Regulaminu,
 • jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany. Administrator Portalu zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

 

 • 9
  Prawa Autorskie
 1. GoWomen jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Administratora Portalu. Zabronione jest:
 • kopiowanie oraz przesyłanie zasobów Portalu,
 • udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechniania za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych itp.) materiałów publikowanych na łamach Portalu www.gowomen.pl

Użytkownik publikujący na Portalu Treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Portalu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu) tych Treści.

 • 10 POLITYKA COOKIES

Drogi Użytkowniku Internetu,

ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego serwisu, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda, co konkretnie czytają oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać serwis. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

 

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

 

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

 

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.

Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

 

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.

 

Microsoft Internet Explorer

Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.

Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

 

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”. Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.

Apple Safari

 

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne

Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

 • 11
  Postanowienia Końcowe
 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem Portalu www.gowomen.pl strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Portalu.
 2. Dane i informacje udostępniane na Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 3. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do Portalu i błędów systemu komputerowego.
 4. Portal jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 5. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Portalu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018r.

 

 • 11
  Kultura rozmowy i wypowiedzi na Portalu przez Użytkowników
 1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum lub w komentarzach itp. kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonuje Administrator Portalu lub osoby przez niego wyznaczone.

Prosimy Cię:

 • nie przeklinaj, nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców,
 • nie podszywaj się pod innych,
 • nie publikuj ogłoszeń ani reklam,
 • nie spamuj czyli nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach,
 • nie publikuj wątków niezwiązanych z tematyką danego forum,
 • bądź wyrozumiały dla tych, którzy dopiero zaczynają. Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać,
 • staraj się nie wklejać całych cudzych wypowiedzi lub artykułów – wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem,
 • nie pisz WIELKIMI literami, bo w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie, możesz użyć podkreślenia.Twoją sygnaturkę czyli podpis ogranicz do czterech linijek. Może zawierać np. imię i nazwisko lub peudonim, adres e-mail, ulubiony cytat. Jeśli w sygnaturce znajduje się obrazek, nie powinien być większy niż orientacyjna wysokość 4 linii tekstu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego na stronie GoWomen dalej Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego
z siedzibą we Wrocławiu, Agencja kreatywna Sal-Mar, przy ul. Łomnickiej we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: 9161365266,
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1.1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://gowomen.pl/sklep/, w który  jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez GoWomen
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w niniejszym sklepie;
1.3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w
https://gowomen.pl/sklep/
1.4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim GoWomen skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
1.6. Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
1.7. Strona produktowa – strona w sklepie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
1.8. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
§ 2 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://gowomen.pl/sklep/ Klient składa zamówienie, wskazując na stronie produktowej artykułu, którym jest
zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego w polu „do koszyka”, a następnie w koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
2.1. Zamawiany towar i ilość produktów w koszyku;
2.2. Adres, na jaki ma być dostarczony towar;
2.3. Sposób dostawy;
2.4. Sposób płatności.
3. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji.
5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez klienta linku ukrytego w polu „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Agencja Kreatywna Sal-Mar
umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
6. Sklep wysyła na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas uzupełnienia formularza zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
7. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta poprzez e-mail info@gowomen.pl lub w formularzu zamówienia.
§ 3. Ceny towarów
1. Ceny podane na stronie internetowej sklepu https://gowomen.pl/sklep/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Całkowita wartość zamówienia, obejmująca cenę produktów dodanych do „Koszyka” oraz koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://gowomen.pl/sklep/ po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz
§5).
4. GoWomen. zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
5. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 4. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
1.1. Zwykłym przelewem na podany rachunek bankowy
2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera i poczty.
4. Aktualny cennik dostaw wynosi:
4.1. Poczta Polska list ekonomiczny – 9,50 zł
4.2. Kurier – 14,00 zł
5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się mailowo, na adres: info@gowomen.pl w celu indywidualnego ustalenia warunków
realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
§ 5. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 7 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
4. Jeżeli GoWomen nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres info@gowomen.pl
2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
5. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności
rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności
rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 6c wyłącznie w
sytuacji gdy:
a. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d. żądać usunięcia wady
11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu narodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta
byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta.
W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo
Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady,
chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji
do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę,
Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może
żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 3, 4 oraz 5 niniejszego paragrafu Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna.
28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania,
przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w
takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, 34, 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Pisemny wzór oświadczenia jest załączony do zamówionych produktów.
Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@gowomen.pl
2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu „oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf” i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach
konsumenta.
3. W treści oświadczenia, Konsument powinien wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
6. Konsument zwraca towar, stanowiący przedmiot Umowy na własne ryzyko oraz koszt.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz
charakteru produktu.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z
zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów;
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;
10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utraciebprzysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jegomzindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
k. zawartej na drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od Umowy.
§ 8 Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta
1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta (Administratorem) jest Agencja Kreatywna Sal-Mar
ą z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łomnicka, NIP: 9161365266
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy użyciu następujących danych:
a)  elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: info@gowomen.pl
3. Przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora odbywa się na podstawie:
a) wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych, w
celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr. 199, str. 1) (dalej oznaczone jako „RODO”);
b) w przypadku braku zgody, bądź jej cofnięcia, gdy jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Poprzez wykonanie umowy należy
rozumieć realizację praw i obowiązków, mających swoje źródło w umowie;
c) w przypadku wycofania zgody i zrealizowania umowy jedynie, gdy jest toniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych,
które wynikają z zawartej z Klientem umowy.
4. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty, zktórymi Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych, upoważnieni pracownicy administratora oraz świadczące na rzecz Administratora, usługi polegające na doręczeniu zamówienia realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przekazane przez Klienta w okresie uzasadnionym przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych pomiędzy stronami, mogącymi wyniknąć na bazie zawartej umowy, a także przez czas niezbędny, wynikający z obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.
6. Klient ma prawo do:
a) żądania dostępu do własnych danych i ich sprostowania;
b) usunięcia własnych danych (bycia zapomnianym);
c) ograniczenia ich przetwarzania;
d) przenoszenia własnych danych;
e) wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit f RODO.
Zakres powyższych uprawnień szczegółowo regulują przepisy RODO (art. 15-21).
7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku wycofania zgody Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane przezAdministratora w celu i zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu
internetowego).
9. Klientowi w zakresie przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne z tym, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcie umowy w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
11. Administrator nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowany przetwarzaniu danych Klienta, w tym profilowaniu.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku.

Patronaty medialne×

Polub nas na Facebooku

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial