Slider

Wspierają nas

Artykuły

Raport: Prawie połowa kobiet (42,6%) przyznaje, że spotkała się z umniejszaniem kompetencji zawodowych w miejscu pracy ze względu na płeć

Prawie połowa kobiet (42,6%) przyznaje, że spotkała się z umniejszaniem kompetencji zawodowych w miejscu pracy ze względu na płeć. Niewiele mniej (37,6%) twierdzi, że miała do czynienia z deprecjonowaniem ich zasług. Blisko co trzecia ankietowana spotkała się w swoim miejscu pracy z wykluczeniem ze względu na płeć – wynika z raportu „Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.

Raport “Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.

Nieco inne spojrzenie na kwestię dyskryminacji mają mężczyźni. Z umniejszaniem ich kompetencji zawodowych spotkała się mniej niż 1/3 (28,4%), a z umniejszaniem zasług – 26,7% badanych. Podobna dysproporcja ma miejsce w przypadku podejścia do różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenie Women in Technology Poland od lat obserwuje zjawisko dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. Między innymi z tego powodu zrodził się pomysł na opracowanie raportu ”Gender Gap po polsku 2020”. Widzimy, że mimo znaczących zmian postrzegania roli kobiet w organizacji jakie zaszły w ostatnich dekadach, dysproporcje w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn na analogicznych stanowiskach wciąż istnieją. Tak zwane szklane sufity niestety nie zniknęły. Dlatego bardzo ważne jest, aby powstawały projekty takie jak np. nasz Lead IT, Lady! organizowany we współpracy z Grand Parade, który ma na celu wzmacnianie kobiet w podejmowaniu przez nie ról liderskich w IT oraz wspieranie liderek w rozwoju ich kompetencji. Uczestniczki programu biorą udział w serii warsztatów i sesji mentoringowych. Staramy się pomagać im w zrozumieniu swoich silnych stron, stawiamy wyzwania, rozwijamy kompetencje, a w konsekwencji wzmacniamy potencjał kobiet.” Mówi Anna Szwiec, szefowa Stowarzyszenia Women in Technology Poland

Raport “Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.

Kobiety zarabiają mniej

Niemal 37% kobiet jest zdania, że zarabiają mniej niż mężczyźni na analogicznych stanowiskach. Zgadza się z tym stwierdzeniem tylko co piąty ankietowany mężczyzna (20,8%) – prawie 71% mężczyzn uważa, że różnice w zarobkach wśród płci w ich firmach nie istnieją.

Zdaniem mężczyzn kobiety zarabiają średnio 27% mniej. Kobiety z kolei uważają, że ich wynagrodzenia są niższe od zarobków mężczyzn o ponad 1/3 (33,5%). Według badanych, przyczyną niższych płac kobiet są m.in.: dyskryminacja, uwarunkowania kulturowe, rezygnacja z „walki o swoje” oraz kwestie związane z obowiązkami rodzinnymi, jak np. opieka nad dziećmi.

Raport “Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.

Zaangażowanie w pracę kluczem do sukcesu

W opinii pracowników awans, bez względu na płeć czy wiek, najbardziej uzależniony jest od zaangażowania w pracę – tak twierdzi blisko połowa przebadanych przedstawicieli pokolenia X. Wśród innych czynników mających wpływ znalazły się też: dotychczasowe osiągnięcia, staż pracy, znajomości, ambicje. Zaangażowanie w pracę, jako najbardziej wpływowy czynnik na drodze do awansu najczęściej wskazywały przedstawicielki najmłodszego badanego pokolenia – Y (ponad 60%). Z pokolenia na pokolenie spada także odsetek kobiet, w opinii których na awans wpływ mają odpowiednie znajomości (z 34% u Baby Boomers do 25% u przedstawicielek pokolenia Y). Co ciekawe, u mężczyzn znaczenie znajomości systematycznie rośnie (z 28% u BB do 34% u Y).

Raport “Gender Gap po polsku 2020”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Women in Technology Poland.

Badanie „Gender Gap po polsku” zostało zrealizowane w 2020 roku przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research, na zlecenie Stowarzyszenia Women in Technology Poland, we współpracy z agencją ConTrust Communication, metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie aktywnych zawodowo Polaków oraz za pomocą IDI i diad zrealizowanych w trybie online za pośrednictwem aplikacji ZOOM, z wykorzystaniem kamer internetowych.

Pełny raport z badania dostępny jest tutaj https://bit.ly/GenderGapPoPolsku.

Materiał zewnętrzny

DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Patronaty medialne×

Polub nas na Facebooku

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial